Revija Po moč

Učenje slovenščine

Zahvaljujem se časopisu Po moč za objavo prispevka o blogu. Po moč je časopis študentk in študentov socialnega  dela, v katerem bralec najde zanimive članke širokega spektra aktualnih družboslovnih tem. Toplo priporočam v branje.

Povezava do spletnega izvoda (letnik 3 (2017), št. 2):

https://www.fsd.uni-lj.si/fakulteta/studenti/po_moc/

Advertisements

Besedila pesmi

Učenje slovenščine

Malaterasa


Pri učenju slovenščine ni pomembno samo poznavanje slovničnih pravil, ampak tudi poslušanje jezika in učenje novih besed. Haya svoje znanje izboljšuje s poslušanjem slovenskih pesmi in hkratnim dopolnjevanjem manjkajočih besed v besedilu. S tem vadi svoje razumevanje govora, piše in se uči novih besed.

Hiske

Vsakdanji dialogi

Učenje slovenščine

Življenje v drugi državi nudi tako pozitivne kot negativne stvari. Eden od izzivov je vsekakor vsakdanje komuniciranje in interakcija z ljudmi v okolici. Obisk zdravnika, knjižnice, lekarne in pošte, urejanje zavarovanja, nakupovanje v trgovini so le nekatere izmed obveznosti, ki se jim ne moremo izogniti. Hayina družina ima za enkrat pomoč pri opravljanju življenjsko potrebnih stvari, vendar si v prihodnosti želijo biti samostojni na tem področju. Da se jim bo želja uresničila, se učijo slovensko in vsakdanjih dialogov. Vedno bolj so vešči v tem, kako reagirati v različnih situacijah vsakdanjika.

dav

Skrivnostni P

Učenje slovenščine

Učenje slovenščine prinaša veliko izzivov. Tujci se srečajo z novimi črkami, glasovi, izgovorjavo, posebnostmi pri pisanju in dvojino. Haya se je poleg tega morala navaditi na branje iz leve proti desni, hkrati pa je spoznala črko P, ki je arabščina nima. Ljudje, ki govorijo arabsko, pogosto namesto črke P izgovorijo črko B, saj jim zvenita zelo podobno. Ob trudu, ki ga Haya in Adnan vlagata v slovenščino, si ne predstavljam, koliko truda in časa bi potrebovala jaz, da bi se naučila arabsko.

dav

Asociacije za pomoč.