Skrivnostni P

Učenje slovenščine

Učenje slovenščine prinaša veliko izzivov. Tujci se srečajo z novimi črkami, glasovi, izgovorjavo, posebnostmi pri pisanju in dvojino. Haya se je poleg tega morala navaditi na branje iz leve proti desni, hkrati pa je spoznala črko P, ki je arabščina nima. Ljudje, ki govorijo arabsko, pogosto namesto črke P izgovorijo črko B, saj jim zvenita zelo podobno. Ob trudu, ki ga Haya in Adnan vlagata v slovenščino, si ne predstavljam, koliko truda in časa bi potrebovala jaz, da bi se naučila arabsko.

dav

             Asociacije za pomoč.

Advertisements